Europejska Współpraca Terytorialna

O Programie
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program Regionu Morza Bałtyckiego
 

O ProgramieProgram Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 (Baltic Sea Region) jest realizowany w ramach Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej - Europejska Współpraca Terytorialna. Opiera się on na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego - Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B (2000-2006). Program jest skoncentrowany na przygotowywaniu inwestycji i działań mających na celu zwiększenie potencjału terytorialnego regionu, na zminimalizowaniu znaczących różnic w poziomie społeczno-gospodarczego rozwoju pomiędzy zachodnimi a wschodnimi częściami regionu oraz na rozwiązaniu kilku innych kwestii, którymi są wspólnie zainteresowane wszystkie kraje wokół Morza Bałtyckiego. Poprzez kilka panbałtyckich sieci w każdej niemal dziedzinie działania program ma na celu wzmocnienie polityk skierowanych na zintegrowany rozwój regionu Morza Bałtyckiego i na zwiększenie jego tożsamości w Europie i na świecie.

Zasięg terytorialny Programu
Obszar kwalifikowany obejmuje całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji oraz północne części Niemiec (Landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i Dolna Saksonia - tylko region NUTS II Lüneburg), jako państwa członkowskie UE. Do obszaru objętego programem należą także kraje sąsiadujące - Norwegia (cały kraj), Rosja (Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republikę Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym) i Białoruś (cały kraj).


Budżet
Dostępne środki:
·          Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 208 mln EUR
·          Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) - 22,6 mln EUR
·          narodowy wkład Norwegii - 6 mln EUR
Wkład strony polskiej do wspólnego budżetu na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln EUR.

  
Wysokość dofinansowania
·          do 75% kwalifikowalnych kosztów dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii ze środków EFRR
·          do 85% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski ze środków EFRR
·          do 50% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Norwegii
·          do 90% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Rosji i Białorusi ze środków EISP

  
Potencjalni Beneficjenci
Kwalifikującymi się beneficjentami programu są:
·          władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki),
·          instytucje badawcze i szkoleniowe,
·          fundacje,
·          organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.
Prywatne (komercyjne) organizacje mogą uczestniczyć w projektach jako partnerzy dodatkowi z własnym wkładem finansowym. Przynajmniej trzech partnerów z przynajmniej trzech różnych krajów objętych Programem tworzy partnerstwo.