Europejska Współpraca Terytorialna

O Programie
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program dla Europy Środkowej
 

O ProgramiePoprzedni program CADSES (INTERREG IIC 1997 - 1999, INTERREG IIIB 2000 - 2006) stanowił pośród 13 transnarodowych obszarów współpracy w Europie obszar największy i najbardziej zróżnicowany. Od wybrzeży Morza Bałtyckiego, poprzez pasma górskie Europy Środkowej, równiny Węgier i alpejskie krajobrazy Austrii i Słowenii, CASDES rozciąga się na zachodnie Włochy i Grecję, obejmując w ten sposób regiony bałkańskie wraz z Mołdawią i częścią Ukrainy. Obszar CASDES obejmuje regiony należące do 18 państw. W okresie 1995-1999 jedynie 4 kraje (Niemcy, Włochy, Austria i Grecja) należały do UE. W latach 2000-2006 program zapoczątkowano z czterema państwami członkowskimi i stan taki trwał aż do roku 2004, kiedy to Republika Czeska, Węgry, Polska, Republika Słowacji i Słowenia otrzymały status członkowski Unii Europejskiej. Około 200 milionów ludzi, ponad 15 grup etnicznych zamieszkuje ten obszar współpracy, przed którym stanęły nowe wyzwania w postaci: rozszerzenia, przygotowania i intensyfikacji procesu integracji i relacji sąsiedzkich (Program Sąsiedztwa, ang. Neighbourhood programme - NP).

W nowym okresie programowym dla funduszy strukturalnych (2007-2013) obszar poprzedniej transnarodowej współpracy CADSES został podzielony na dwie części - Europę Środkową i Europę Południowo-Wschodnią. Zgodnie ze strategią lizbońską i goeteborską współpraca transnarodowa powinna odgrywać ważną rolę we wzmacnianiu spójności terytorialnej Unii. Dla obszaru współpracy Europa Środskowa oznacza to:
-         intensyfikację procesu integracji
-         kontynuację prac rozpoczętych w przeszłości w oparciu o doświadczenie i poprzez udoskonalone działania (jakość i zarządzanie programem i projektami)
Założeniem Programu dla Europy Środkowej na lata 2007-2013 jest wzmocnienie ponadnarodowego charakteru współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w kwestiach o znaczeniu strategicznym.

Zasięg terytorialny Programu
Obszar współpracy obejmuje terytorium, bądź części terytorium ośmiu państw członkowskich UE oraz przygraniczny obszar zachodniej Ukrainy, w szczególności:
  • Austrię,
  • Czechy,
  • Niemcy, w tym: Badenię-Wirtembergię, Bawarię, Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię-Anhalt, Turyngię,
  • Węgry,
  • Włochy, w tym: Piemont, Valle d'Aosta, Ligurię, Lombardię, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna,
  • Polskę,
  • Słowację,
  • Słowenię,
  • Ukrainę w tym: Wołyń, Lwów, Iwano-Frankowsk, obwód Zakarpacki i  Czerniowiecki.

Budżet
Udział EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w Programie wynosi 246 011 074 Euro. Całkowity budżet Programu wynosi 298 295 837 Euro.

Wysokość dofinansowania
Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie z EFRR kosztów kwalifikowalnych projektu do 85%. Z kolei wysokość dofinansowania z EFRR dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch wynosi 75 %.